ЕДРОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ

Разполагаме с голямо количество едроразмерни фиданки от следните видове:

Betula pendula(alba) Бяла бреза Ø12-20cm
Cedrus atlantica Атласки кедър 150-600 cm,
Cedrus deodara Хималайски кедър 150-600 cm
Platanus × acerifolia Яворолистен чинар Ø12-50 cm
Platanus occidentalis Западен чинар Ø12-50 cm
Platanus orientalis Източен чинар Ø12-50 cm

Растенията се предлагат на бала, гол корен или в контейнер, в зависимост от вида и сезона.
Изготвяме индивидуална оферта при запитване


Каталог ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

Juniperus communis “Repanda” # 1045Обикновена смрика “Repanda”

Нисък храст с клонки стелещи се във всички посоки. Листата са заострени, зелени.

Височина: Достига до 0.4 м.
Слънце/сянка: Слънце.
Температура: Студоустойчив.
Изисквания към почвата: Сухоустойчив и невзискателен към почвените условия вид.


Juniperus horizontalis “Andora compacta” # 1046Смрика “Andora compacta”

Нисък, компактен храст. Листата са люспести, меки, сивозелени, а през зимата добиват виолетов оттенък.

Височина: Достига до 0.5 м.
Слънце/сянка: Слънце.
Температура: Студоустойчив.
Изисквания към почвата: Предпочита влажни и богати почви.


Juniperus horizontalis “Blue chip” # 1047Смрика “Blue chip”

Нисък храст със стелещи се клонки. Листата са меки, сребристосиви, а през зимата добиват виолетов оттенък. Използва се в алпинеуми и като почвопокривно растение.

Височина: Достига до 0.2 м.
Слънце/сянка: Слънце.
Температура: Студоустойчив.
Изисквания към почвата: Сухоустойчив и невзискателен към почвените условия вид.


Juniperus media "Phytzeriana" "Aurea" # 1050Смрика "Phytzeriana" "Aurea"

Вечнозелен храст с височина до 1м. Короната е стелеща се, широка, крайчетата на странични леторасли са провиснали. Иглиците са зелени, връхчетата на клонките са светлозелени.

Височина: Достига до 1 м.
Слънце/сянка: Слънце.
Температура: Студоустойчив.
Изисквания към почвата: Невзискателен към почвените условия вид.


Juniperus scopulorum "Skyrocket" # 1073Смрика "Skyrocket"

Вечнозелено дърво с гъста колоновидна корона. Клоните са изправени. Листата са люсповидни сиви или сивозелени. Използва се за единични и групови засаждания.

Височина: Достига до 6 м.
Слънце/сянка: Слънце, полусянка.
Температура: Студоустойчив.
Изисквания към почвата: Сухоустойчив и невзискателен към почвените условия вид. Предпочита дренирани почви.
Елементи Широчина в см Височина в см
Контейнер 80-100
100-125
125-150


Специалистите във фирмата винаги ще ви дадат полезен съвет и консултация относно поддръжката.