ЕДРОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ

Разполагаме с голямо количество едроразмерни фиданки от следните видове:

Betula pendula(alba) Бяла бреза Ø12-20cm
Cedrus atlantica Атласки кедър 150-600 cm,
Cedrus deodara Хималайски кедър 150-600 cm
Platanus × acerifolia Яворолистен чинар Ø12-50 cm
Platanus occidentalis Западен чинар Ø12-50 cm
Platanus orientalis Източен чинар Ø12-50 cm

Растенията се предлагат на бала, гол корен или в контейнер, в зависимост от вида и сезона.
Изготвяме индивидуална оферта при запитване


Каталог ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

Hibiscus syriacus # 1041Дървовидна ружа

Листопаден храст или ниско дърво с височина 2-5 м. Листата са последователно разположени, 10-14 см. дълги, яйцевидноромбични, с клиновидна основа, триделни. Те са едро и неправилно назъбени над основата. Цветовете са единични, почти приседнали, едри до 6 см., с виолетова багра. При различните сортове са и по-едри и различнао обагрени – бяло, розово, червено, синьо. Има сортове с кичести цветове. Цъфтежа е продължителен и късен от средата на юни до септември.

Височина: Достига до 2-5 м.
Слънце/сянка: Слънце.
Температура: Студоустойчив.
Изисквания към почвата: Сухоустойчив и невзискателен към почвеното богадство вид.
Цветове, период на цъфтеж:  Виолетови. Цъфти през юли-септември.


Ilex aquifolium # 1072Джел остролистен

Вечнозелено дърво или храст. Кората е сиво-зелена, гладка, в стара възраст напукана, тъмнокафява. Младите клонки са зелени, с малко власинки или голи. Листата са прости, разположени последователно. Те са яйцевидни, обратнояйцевидни или елиптични, дълги 2-10 см. По периферията са целоцрайни или бодливо назъбени. Тъмнозелени и лъскави отгоре, а отдолу светлозелени и матови. Цветовете са дребни, събрани по няколко в пазвите на листата. Цъфтежа е през май-юни. Плодът е дребен с червена месеста обвивка. Има сортове с пъстри листа – Ilex aquifolium “Aureomarginata”, Ilex aquifolium “Golden King” и др.

Височина: Достига до 1- 5м.
Слънце/сянка: Полусянка, сянка.
Температура: Студоустойчив.
Изисквания към почвата: Невзискателен към почвата вид.
Цветове, период на цъфтеж:  Млечнобели. Цъфти през май-юни.
Елементи Широчина в см Височина в см
Контейнер 100-150
150-200


Jasminum nudiflorum # 1042Ран жасмин

Широколистен, бързорастящ храст с 4-ръбести зелени клонки, дъговидно извити и увиснали, с височина до 2 м. Листата са срещуположни, тройни, с яйцевидни листчета. През лятото светло-зелени, а през есента ярко жълти. Цветовете са златисто-жълти, 3-4 см. в диаметър, разположени поединично. Появяват се рано напролет преди разлистването през февруари март. Продължителността на цъфтеж е 25, а понякога и до 50 дни. Често цъфти повторно през есента. При много студена зима измръзват връхните части на летораслите, но след подрязване през пролетта бързо се възстановяват.

Височина: Достига до 2 м.
Слънце/сянка: Слънце, полусянка.
Температура: Студоустойчив – до -20 C°.
Изисквания към почвата: Предпочита плодородни и влажни почви.
Цветове, период на цъфтеж:  Жълти. Цъфти през февруари-март.


Jasminum revolutum # 1043Изправен жасмин

Вечнозелен храст, 1-1.5 м. висок с прави или извити голи клонки. Листата са разположени последователно. Те са текоперести, съставени от 5-7 яйцевидни листчета. Цветовете са златисто-жълти, събрани по 6-12 във връхни щитовидни съцветия. Цъфти през юли – август.

Височина: Достига до 1-1.5 м.
Слънце/сянка: Слънце, полусянка.
Температура: Средно студоустойчив.
Изисквания към почвата: Предпочита плодородни и влажни почви.
Цветове, период на цъфтеж:  Жълти. Цъфти през юли-август.


Juniperus communis “Hibrenica” # 1044Обикновена смрика

Ниско вечнозелено дърво с гъста, тяснопирамидална корона. Листата са заострени, игловидни, сивозелени.

Височина: Достига до 3.5 м.
Слънце/сянка: Слънце.
Температура: Студоустойчив.
Изисквания към почвата: Сухоустойчив и невзискателен към почвените условия вид.
Елементи Широчина в см Височина в см
Контейнер 80-100
100-125
125-150


Специалистите във фирмата винаги ще ви дадат полезен съвет и консултация относно поддръжката.