ЕДРОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ

Разполагаме с голямо количество едроразмерни фиданки от следните видове:

Betula pendula(alba) Бяла бреза Ø12-20cm
Cedrus atlantica Атласки кедър 150-600 cm,
Cedrus deodara Хималайски кедър 150-600 cm
Platanus × acerifolia Яворолистен чинар Ø12-50 cm
Platanus occidentalis Западен чинар Ø12-50 cm
Platanus orientalis Източен чинар Ø12-50 cm

Растенията се предлагат на бала, гол корен или в контейнер, в зависимост от вида и сезона.
Изготвяме индивидуална оферта при запитване


Каталог ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

Buxus sempervirens “Pyramidalis” # 1016Пирамидален чемшир

Вечнозелен  храст или ниско дърво, с естествен конусовиден вид. Листата са яйцевидни, целокрайни и  кожести 1,5-3 см., тъмнозелени, лъскави отгоре и по-светли отдолу. Цветовете са  дребни, събрани  в главички и разположени пазвено на листата. Видът е бавнорастящ, но дълговечен ( до 700 год.).Устойчив е на замърсяване на въздуха. Понася добре резитбата и се използва  за живи плетове и бордюри. Чемширът е отровен.

Височина: Достига  до  2-6 м.
Слънце/сянка: Слънце, сянка.
Температура: Студоустойчив.
Изисквания към почвата: Няма изисквания към състава на почвата и нейната влажност.
Цветове, период на цъфтеж:  Зеленикави. Цъфти през април.
Елементи Широчина в см Височина в см
Контейнер 100-125
125-150
150-175
175-200


Callicarpa bodinieri var.giraldii # 1021Каликарпа

Каликарпа е листопаден храст, достигащ височина до 3 м. Има елептични тъмнозелени, дълги до 12 см листа, наредени срещуположно по клонките. Цветовете са дребни, розово-бели, събрани в пазвени снобчета. Цъфти продължително от юли до септември. Плодовете са синьовиолетови, по-дребни от грахово зърно. Те се запазват на храста и след листопада.

Температура: При температура - 20 градуса измръзват връхните части.
Изисквания към почвата: Изисква влажна и по-плодородна почва.
Цветове, период на цъфтеж:  Цъфти обилно и плодоноси.
други Красотата на този храст се вижда наесен. Листата стават червени или виолетови, а след като опадат, лъскави пурпурни плодчета украсяват голите клони чак до Коледа.


Catalpa bignonioides # 1017Бигнониевидна каталпа

Дърво с височина 15-20 м.  Листата са яйцевидни със сърцевидна основа, дълги 10-20 см., целокрайни, или с един-два странични малки дяла, отдолу окосмени. Цъфтежа е през юни-юли, в продължение на 3-4 седмици. Цветовете са бели, 4-5 см. дълги и широки, събрани в дълги (15-20 см.) метлици. Плодовете са цилиндрични кутийки –дълги до 35 см.

Височина: Достига  до 15-20 м.
Слънце/сянка: Слънце.
Температура: Студоустойчив.
Изисквания към почвата: Изисква  леки, свежи  и плодородни почви. Издържа и на по-бедни песъчливи почви.
Елементи Широчина в см Височина в см
Гол корен 12-14
Контейнер 12-14
14-16
Бала 12-14
14-16
16-18
18-20


Cedrus atlantica # 1018Атласки кедър

Вечнозелено дърво с височина до 40м. Короната е рядка  и пирамидална. Младите клонки са покрити гъсто с власинки. Листата са игловидни, дълги 25 мм. и имат синкавозелена или сребриста окраска, събрани са на скъсени клонки в снопчета. Шишарките  са яйцевидноцилиндрични, светло-кафяви. Използва се като солитер, в  групи  в големи паркови пространства.

Височина: Достига  40 м.
Слънце/сянка: Слънце.
Температура: Средноустойчив.
Изисквания към почвата: Невзискателен към почвените условия вид. Расте и на сухи и варовити терени.
Елементи Широчина в см Височина в см
Контейнер 150-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-600
600-700
700-800
Бала 150-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-600
600-700
700-800


Cedrus deodara # 1019Хималайски кедър Деодара

Вечнозелено дърво с височина до 50м. Короната е широка, или ширококоносовидна, с леко надвиснали клонки. Младите клонки са окосмени. Листата са игловидни, меки и тънки. Дълги  са 25- 50 мм., светло- или синьо-зелени, до сребристи. Шишарките  са продълговатояйцевидни, червено-кафяви. Разпадането на шишарките започва от основата, което е обратно на разпадането на другите два вида. Използва се за алейни и  паркови насаждения.

Височина: Достига  40 м.
Слънце/сянка: Слънце.
Температура: Средноустойчив.
Изисквания към почвата: Не понася тежки и преовлажнени почви. На варовити  и сухи почви страда от хлороза.
Елементи Широчина в см Височина в см
Контейнер 150-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-600
600-700
700-800
Бала 150-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-600
600-700
700-800


Специалистите във фирмата винаги ще ви дадат полезен съвет и консултация относно поддръжката.