ЕДРОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ

Разполагаме с голямо количество едроразмерни фиданки от следните видове:

Betula pendula(alba) Бяла бреза Ø12-20cm
Cedrus atlantica Атласки кедър 150-600 cm,
Cedrus deodara Хималайски кедър 150-600 cm
Platanus × acerifolia Яворолистен чинар Ø12-50 cm
Platanus occidentalis Западен чинар Ø12-50 cm
Platanus orientalis Източен чинар Ø12-50 cm

Растенията се предлагат на бала, гол корен или в контейнер, в зависимост от вида и сезона.
Изготвяме индивидуална оферта при запитване


Каталог ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

Acer platanoides # 1002Шестил

Широколистно дърво с гъста широкояйцевидна корона. Листата са прости, длановидни, с 5 дяла (10-18см), през есента добиват жълт цвят. Плодовете са с тъп ъгъл между крилатките. Използва се широко в парковото строителство.

Височина: Достига до 25 м
Слънце/сянка: Сенкоиздържлив
Температура: Студоустоичив, но младите растения страдат от слани.
Изисквания към почвата: Взискателен е към богатсвото на почва
Елементи Широчина в см Височина в см
Гол корен 12-14
Контейнер 12-14
14-16
Бала 12-14
14-16
16-18
18-20


Acer pseudoplantus # 1003Обикновен явор

Широколистно дърво с  гъста  широкояйцевидна  корона. Листата са прости, длановидни, с 5 дяла, отгоре са тъмнозелени, а отдолу – сиво-зелени. През есента добиват  жълт цвят. Плодовете са с остър ъгъл  между крилатките, семената са изпъкнали. Трудно понася замърсен и сух въздух.

Височина: Достига  до 30-40 м.
Слънце/сянка: Сенкоиздържлив.
Температура: Студоустоичив, но страда от късни пролетни слани.
Изисквания към почвата: Предпочита дълбоки, плодородни и влажни почви.
Елементи Широчина в см Височина в см
Гол корен 12-14
Контейнер 12-14
14-16
Бала 12-14
14-16
16-18
18-20


Aesculus hippocastanum # 1008Конски кестен

Дебелият мощен ствол, големите длановидни перести листа и конусовидните изправени гроздови съцветия са толкова характерни за това дърво, че то не може да се сгреши с друго. Расте из влажните долове край реките, широко култивирано е в градини и паркове. Декоративно се среща на много места в Централна и Западна Европа. Листата са дланевидни, с назъбени дръжки и дълги дръжки. Цветовете са бели, събрани в изправени, дълги 15-20 см конусовидни съцветия.

Височина: Достига 25-30 метра, с широко гъстооблистена корона.
Елементи Широчина в см Височина в см
Гол корен 12-14
Контейнер 12-14
14-16
Бала 12-14
14-16
16-18
18-20


Albizia julibrissin # 1009Юлибрисинова албиция

Албицията със своите нежни, двойноперести листа и особено хубави, мъхести розови цветове е много красиво алейно и паркова дърво. Цени се много заради красивата форма на короната си, светлата си листна маса и уникалните си тичинки. Използва се като особено красиво парково и алейно дърво за единично и групово засаждане в парка.

Изисквания към почвата: Вирее на пропускливи, глинести почви и на топло, слънчево изложение. Отделни растения могат да бъдат видяни в по-северни области, но там те страдат от по-ниските температури, тъй като албицията издържа до около -16 градуса.
Елементи Широчина в см Височина в см
Гол корен 12-14
Контейнер 12-14
14-16
Бала 12-14
14-16
16-18
18-20


Araucaria araucana # 1010Араукария

Типично двудомно иглолистно растение, произхождащо от Чили, където достига височина по-голяма от 35м. Формира широка конусовидна корона, с дълъг цилиндричен ствол и обикновено хоризонтални клони, като по-долу разположените клони висят към земята. Вечнозелени ярки листа, дебели и жилави, около 3-4 см. дълги, с овална, до триъгълна форма, с много остър връх. Листата напълно обхащат клоните и ствола до определена възраст. Плодовете (шишарките) узряват за около 2-3 години и са зелени, веднага след като се образуват, а после като узреят стават кафяви и се разтварят за да освободят семената.

Температура: Светлолюбиво растение, не изисква много поливане. Зимата преодолява температури от -15°С до -25°С, след като се аклиматизира.
Изисквания към почвата: Расте добре във влажни райони, в прясна, лека и пропусклива почва.
Елементи Широчина в см Височина в см
Контейнер 80-100
100-125


Специалистите във фирмата винаги ще ви дадат полезен съвет и консултация относно поддръжката.