ЕДРОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ

Разполагаме с голямо количество едроразмерни фиданки от следните видове:

Betula pendula(alba) Бяла бреза Ø12-20cm
Cedrus atlantica Атласки кедър 150-600 cm,
Cedrus deodara Хималайски кедър 150-600 cm
Platanus × acerifolia Яворолистен чинар Ø12-50 cm
Platanus occidentalis Западен чинар Ø12-50 cm
Platanus orientalis Източен чинар Ø12-50 cm

Растенията се предлагат на бала, гол корен или в контейнер, в зависимост от вида и сезона.
Изготвяме индивидуална оферта при запитване


Каталог ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

Taxus baccata # 1063Обикновен тис

Той е двудомно дърво, което в редки случаи може да достигне до 28 м височина, но често се развива като храст или малко дърво със сивокафява кора на стъблото. Листата са разположени гребеновидно в два реда в хоризонтална равнина, низбягващи по клонката. Тисът е силно отровен.

Елементи Широчина в см Височина в см
Контейнер 100-150
150-200


Thuja occidentalis "Fastigiata" # 1064Западна туя "Fastigiata"

Бавно растящ, със сравнително тясна корона. Клоните са изправени и стройни до леко разтворени настрани. Иглиците са зелени, белезникави от долната си страна. Образува яйцевидни шишарчици, отначало зеленикави, с времето покафеняват. Достига до 15 метра на височина и до 5метра на ширина.

Елементи Широчина в см Височина в см
Контейнер 80-100
100-125
125-150
150-175
175-200


Thuja occidentalis "Rheingold" # 1068Западна туя "Рейнголд"

Бавно растящо иглолистно дърво, в млада възраст компактно и заоблено, по-късно широко колоновидно с развито централно стъбло. Достига до 4-5 метра на височина и до 3-4 метра на ширина. Листата са вечнозелени, люсповидни до игловидни. Клонките са деликатни, почти мъхести, ярко златисти, жълти до оранжеви през лятото и бронзови през зимата. Изложение: Слънце до полусянка. Обича слънчеви и леко сенчески места, издържа на ветровити места. Вирее добре в почви, където има достатъчно влага. Развива се добре във варовити почви, но понася и кисели, но влажни. Изключително устойчив на мразове и вятър, издържа на мокри и торфени терени, нетолерантен към засушаване. Устойчив на индустриално замърсяване и градска среда. Може да се засади както поединично, така и в група, например за жив плет.

Елементи Широчина в см Височина в см
Контейнер 30-50
50-70
70-100


Thuja occidentalis "Smaragd" # 1069Западна туя "Смарагд"

Бавнорастящ, много тесен, компактен, симетричен, конусовиден растеж, с вертикални, много гъсти клони. От 4 до 6 метра на височина и 1 до 1,8 метра на ширина. Годишно нараства с 10 сантиметра във височина и 4 сантиметра на ширина. Листата са вечнозелени, наситено лъскаво зелени през годината, люсповидни, гъсто препокриващи се. Изложение: Слънце до полусянка. Обича слънчеви и леко сенчески места, издържа на ветровити места. Вирее добре в почви, където има достатъчно влага. Развива се добре във варовити почви, но понася и кисели, но влажни. Най-добре расте на влажни, богати, песъкливо-глинести, варовити почви. Устойчив на индустриално замърсяване и градска среда. Може да се засади както поединично, така и в група, например за жив плет.

Елементи Широчина в см Височина в см
Контейнер 80-100
100-125
125-150
150-175
175-200


Thuja occidentalis “Globosa” # 1066Кълбовидна Туя

Вечнозелен храст със самооформяща се кълбовидна форма и сравнително бавен растеж. Достига височина 1.2 до 1.5м и ширина ~1,5m(годишен прираст ~ 6 см). Отличава се със светлозелен цвят през пролетта, зелен през лятото и леко потъмняващ през зимата. Студоустойчив. Предпочита слънчеви места. Понася засушаване.

Височина: 1.2 до 1.5м
Температура: Студоустойчив
Изисквания към почвата: Понася засушаване.
Елементи Широчина в см Височина в см
Контейнер 30-50
50-70
70-100
100-120


Специалистите във фирмата винаги ще ви дадат полезен съвет и консултация относно поддръжката.